رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پیکرهای مطهر ۶ سرباز که در میرجاوه به شهادت رسیدند، وارد فرودگاه مشهد شد

‘پیکرهای مطهر ۶ سرباز که در میرجاوه به شهادت رسیدند، وارد فرودگاه مشهد شد (عکس مربوط به فرودگاه زاهدان است)

‘پیکرهای مطهر ۶ سرباز که در میرجاوه به شهادت رسیدند، وارد فرودگاه مشهد شد (عکس مربوط به فرودگاه زاهدان است)