رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنان روحانی در سال ۹۲ که وعده داد با آوردن ۱۰ میلیون توریست می شود سالانه ۴ میلیون شغل ایجاد کرد

سخنان روحانی در سال ۹۲ که وعده داد با آوردن ۱۰ میلیون توریست می شود سالانه ۴ میلیون شغل ایجاد کرد مشاورین قالیباف می‌گویند که او می‌خواهد این فیلم را در نیمه دوم مناظره با تبلت برای مردم پخش کند. اما ظاهراً مسئولان سیما اجازه نمی‌دهند

سخنان روحانی در سال ۹۲ که وعده داد با آوردن ۱۰ میلیون توریست می شود سالانه ۴ میلیون شغل ایجاد کرد

مشاورین قالیباف می‌گویند که او می‌خواهد این فیلم را در نیمه دوم مناظره با تبلت برای مردم پخش کند. اما ظاهراً مسئولان سیما اجازه نمی‌دهند


جدیدترین خبرها