رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترامپ : فکر می کردم رئیس جمهوری کار ساده ای است/ دلم برای رانندگی تنگ شد

ترامپ : فکر می کردم رئیس جمهوری کار ساده ای است/ دلم برای رانندگی تنگ شد ترامپ در توصیف خود گفت: شما داخل یک پیله کوچکید و با این همه محافظ هیچ جایی نمی توانید بروید

ترامپ : فکر می کردم رئیس جمهوری کار ساده ای است/ دلم برای رانندگی تنگ شد

ترامپ در توصیف خود گفت: شما داخل یک پیله کوچکید و با این همه محافظ هیچ جایی نمی توانید بروید