رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حاشیه های دیدار تولیت آستان قدس رضوی با رئیس جمهور تاتارستان (نماینده پوتین)

حاشیه های دیدار تولیت آستان قدس رضوی با رئیس جمهور تاتارستان (نماینده پوتین) ادامه دارد برخی رسانه ها امروز این نامه استانداری خراسان رضوی را در اینباره منتشر کردند

حاشیه های دیدار تولیت آستان قدس رضوی با رئیس جمهور تاتارستان (نماینده پوتین) ادامه دارد

برخی رسانه ها امروز این نامه استانداری خراسان رضوی را در اینباره منتشر کردند