رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امشب در ورزشگاه ومبلى لندن قهرمانى سنگين وزن بوکس

امشب در ورزشگاه ومبلى لندن قهرمانى سنگين وزن بوكس جهان بين ولاديمير كليچكو ٤١ ساله از اوكراين و آنتونى جاشوا ٢٧ ساله از بريتانيا

امشب در ورزشگاه ومبلى لندن قهرمانى سنگين وزن بوكس جهان بين ولاديمير كليچكو ٤١ ساله از اوكراين و آنتونى جاشوا ٢٧ ساله از بريتانيا