رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازل با کسب بیستمین قهرمانی سوپرلیگ سوئیس، دومین ستاره را به آرم باشگاه اضافه کرد

بازل با کسب بیستمین قهرمانی سوپرلیگ سوئیس، دومین ستاره را به آرم باشگاه اضافه کرد

بازل با کسب بیستمین قهرمانی سوپرلیگ سوئیس، دومین ستاره را به آرم باشگاه اضافه کرد