رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ظریف در همایش بانکی ایران و اروپا

ظریف در همایش بانکی ایران و اروپا: در ۱۰۰ روز نخست دولت تدبیر و امید، با توافق موقت ژنو ماهیانه ۷۰۰ میلیون دلار از منابع مالی ایران آزاد شد

ظریف در همایش بانکی ایران و اروپا: در ۱۰۰ روز نخست دولت تدبیر و امید، با توافق موقت ژنو ماهیانه ۷۰۰ میلیون دلار از منابع مالی ایران آزاد شد