رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دختر ۵ ساله مشهدی به‌علت ضرب‌وشتم توسط ناپدری دچار مرگ مغزی شد.

دختر ۵ ساله مشهدی به‌علت ضرب‌وشتم توسط ناپدری پس از مشاجره با مادر، دچار مرگ مغزی شد. ناپدری اکنون با شکایت پدر کودک بازداشت شده است

دختر ۵ ساله مشهدی به‌علت ضرب‌وشتم توسط ناپدری پس از مشاجره با مادر، دچار مرگ مغزی شد. ناپدری اکنون با شکایت پدر کودک بازداشت شده است