رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجید توکلی سازنده مستند تبلیغاتی اسحاق جهانگیری شد

مجید توکلی سازنده مستند تبلیغاتی اسحاق جهانگیری شد کارگردان «متولد ۶۵» به تهیه کنندگی فرشته طایرپور فیلم تبلیغاتی جهانگیری را برای انتخابات ریاست جمهوری می سازد

مجید توکلی سازنده مستند تبلیغاتی اسحاق جهانگیری شد

کارگردان «متولد ۶۵» به تهیه کنندگی فرشته طایرپور فیلم تبلیغاتی جهانگیری را برای انتخابات ریاست جمهوری می سازد