رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جدول گلزنان لیگ برتر؛ طارمی آقای گل بالقوه

جدول گلزنان لیگ برتر؛ طارمی آقای گل بالقوه ساسان انصاری به علت ۳ اخطاره شدن بازی هفته پایانی را از دست داد.

جدول گلزنان لیگ برتر؛ طارمی آقای گل بالقوه

ساسان انصاری به علت ۳ اخطاره شدن بازی هفته پایانی را از دست داد.