رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازی با الوحده آخرین بازی من برای پرسپولیس است

یرانوند: بازی با الوحده که هفته آینده برگزار می‌شود آخرین بازی من برای پرسپولیس است واقعا برای این هواداران که امروز شعار می‌دادند، متاسفم. احساس می‌کردم که درآبادان بازی داریم!

یرانوند: بازی با الوحده که هفته آینده برگزار می‌شود آخرین بازی من برای پرسپولیس است
واقعا برای این هواداران که امروز شعار می‌دادند، متاسفم. احساس می‌کردم که درآبادان بازی داریم!