رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هواپیمای «آئروگاویوتا» کوبا در منطقه «پینار دل ریو» سقوط کرده است

هواپیمای خطوط هوایی «آئروگاویوتا» کوبا در منطقه «پینار دل ریو» سقوط کرده است. هر ۳۹ سرنشین این هواپیما جان خود را از دست داده‌اند

هواپیمای خطوط هوایی «آئروگاویوتا» کوبا در منطقه «پینار دل ریو» سقوط کرده است. هر ۳۹ سرنشین این هواپیما جان خود را از دست داده‌اند