رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شبکه GEM بعد از ده ساعت هنوز به قتل سعید کریمیان (مدیر این شبکه) واکنش نشان نداده

شبکه GEM بعد از ده ساعت هنوز به قتل سعید کریمیان (مدیر این شبکه) واکنش نشان نداده و در حال پخش برنامه های عادی خود است اغلب رسانه های فارسی زبان از شب گذشته در حال پیگیری و پوشش این خبر هستند

شبکه GEM بعد از ده ساعت هنوز به قتل سعید کریمیان (مدیر این شبکه) واکنش نشان نداده و در حال پخش برنامه های عادی خود است

اغلب رسانه های فارسی زبان از شب گذشته در حال پیگیری و پوشش این خبر هستند