رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رهبرانقلاب امروز در دیدار کارگران:

رهبرانقلاب امروز در دیدار کارگران: آنچه که سایه‌ی جنگ را، سایه‌ی دشمن را در طول این سال‌های متمادی از سر کشور رفع کرده است حضور مردم بوده است.

رهبرانقلاب امروز در دیدار کارگران: آنچه که سایه‌ی جنگ را، سایه‌ی دشمن را در طول این سال‌های متمادی از سر کشور رفع کرده است حضور مردم بوده است.


جدیدترین خبرها