رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سوالات آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۶ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت.

سوالات آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۶ هر یک از کدرشته‌های امتحانی بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت. – کلید اولیه سوالات آزمون نیز روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت منتشر می‌شود.

سوالات آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۶ هر یک از کدرشته‌های امتحانی بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت.
– کلید اولیه سوالات آزمون نیز روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت منتشر می‌شود.