رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صدا و سیما برنامه رادیویی قالیباف را به علت سانسورهای زیاد کمیته نظارت و عدم امکان اصلاح حذف کرد!

صدا و سیما برنامه رادیویی قالیباف را به علت سانسورهای زیاد کمیته نظارت و عدم امکان اصلاح حذف کرد!! صوت برنامه تلویزیونی قالیباف که آن هم اصلاحات فراوانی داشت مجددا پخش شده است!

صدا و سیما برنامه رادیویی قالیباف را به علت سانسورهای زیاد کمیته نظارت و عدم امکان اصلاح حذف کرد!! صوت برنامه تلویزیونی قالیباف که آن هم اصلاحات فراوانی داشت مجددا پخش شده است!