رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یک نیروگاه برق در وین از سوزاندن زباله برق تولید میکندچ

یکی از نیروگاه‌های تولید برق از زباله در وین پایتخت اتریش که با سوزاندن زباله، برق مورد نیاز حدود ۱۷۰ هزار خانه را تامین می‌کند.

یکی از نیروگاه‌های تولید برق از زباله در وین پایتخت اتریش که با سوزاندن زباله، برق مورد نیاز حدود ۱۷۰ هزار خانه را تامین می‌کند.


جدیدترین خبرها