رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یکی از خاص‌ترین درهای جهان: ب‌ام‌و Z1

کی از خاص‌ترین درهای جهان: ب‌ام‌و Z1 این رودستر ۲نفره تنها از سال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱ میلادی و به تعداد تقریبی ۸۰۰۰ دستگاه تولید شد

کی از خاص‌ترین درهای جهان: ب‌ام‌و Z1

این رودستر ۲نفره تنها از سال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱ میلادی و به تعداد تقریبی ۸۰۰۰ دستگاه تولید شد