رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مواد غذایی که حتی۱روز پس ازتاریخ انقضا نباید مصرف کرد

مواد غذایی که حتی۱روز پس ازتاریخ انقضا نباید مصرف کرد سبزی آماده:رشد باکتری عفونت‌زا توت تازه:عامل اسهال و انگل تخم مرغ:رشد باکتری درپوسته مرغ بسته بندی:رشد باکتری عفونت‌زا

مواد غذایی که حتی۱روز پس ازتاریخ انقضا نباید مصرف کرد

سبزی آماده:رشد باکتری عفونت‌زا
توت تازه:عامل اسهال و انگل
تخم مرغ:رشد باکتری درپوسته
مرغ بسته بندی:رشد باکتری عفونت‌زا