رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اسب جدید امیر قطر با نام اردوغان

امیر قطر نام اسب جدید خود که آن را در سال ۲۰۱۵ به قیمت ۴ میلیون لیره ترکیه خرید، «اردوغان» گذاشت

امیر قطر نام اسب جدید خود که آن را در سال ۲۰۱۵ به قیمت ۴ میلیون لیره ترکیه خرید، «اردوغان» گذاشت