رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیسی نامزد انتخابات رياست جمهوري در کرمانشاه:

❌رئیسی نامزد انتخابات رياست جمهوري در کرمانشاه: 🔹چرا باید کرمانشاه بالاترین میزان بیکاری را داشته باشد؟دولت باید شب و روز نشناسد 🔹باید فاصله طبقاتی را کمتر کنیم نه بیشتر. 🔹پرداخت یارانه‌ها که آغاز شد، فاصله طبقاتی را کم کرد اما امروز فاصله بیشتر شده و در زمان این دولت هفت واحد کمتر شده است. 🔹دولت […]

❌رئیسی نامزد انتخابات رياست جمهوري در کرمانشاه:

🔹چرا باید کرمانشاه بالاترین میزان بیکاری را داشته باشد؟دولت باید شب و روز نشناسد
🔹باید فاصله طبقاتی را کمتر کنیم نه بیشتر.
🔹پرداخت یارانه‌ها که آغاز شد، فاصله طبقاتی را کم کرد اما امروز فاصله بیشتر شده و در زمان این دولت هفت واحد کمتر شده است.
🔹دولت باید دولت کار باشد نه دولتی که وزرایش تاجر و کاسب باشند.