رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیسی نامزد انتخابات رياست جمهوري در کرمانشاه:

❌رئیسی نامزد انتخابات رياست جمهوري در کرمانشاه: ?چرا باید کرمانشاه بالاترین میزان بیکاری را داشته باشد؟دولت باید شب و روز نشناسد ?باید فاصله طبقاتی را کمتر کنیم نه بیشتر. ?پرداخت یارانه‌ها که آغاز شد، فاصله طبقاتی را کم کرد اما امروز فاصله بیشتر شده و در زمان این دولت هفت واحد کمتر شده است. ?دولت […]

❌رئیسی نامزد انتخابات رياست جمهوري در کرمانشاه:

?چرا باید کرمانشاه بالاترین میزان بیکاری را داشته باشد؟دولت باید شب و روز نشناسد
?باید فاصله طبقاتی را کمتر کنیم نه بیشتر.
?پرداخت یارانه‌ها که آغاز شد، فاصله طبقاتی را کم کرد اما امروز فاصله بیشتر شده و در زمان این دولت هفت واحد کمتر شده است.
?دولت باید دولت کار باشد نه دولتی که وزرایش تاجر و کاسب باشند.