رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاریکاتور معنادار

کاریکاتور معنادار، از ارتباط میان مناظره‌های ریاست‌جمهوری و پرمخاطب‌ شدن تلویزیون/ روزنامه شهروند

کاریکاتور معنادار، از ارتباط میان مناظره‌های ریاست‌جمهوری و پرمخاطب‌ شدن تلویزیون/ روزنامه شهروند