رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کارخانه زباله سوز تولیدبرق آرادکوه

کارخانه زباله سوز تولیدبرق آرادکوه در این نیروگاه شهرداری تهران ، روزانه ۷۲ مگاوات و ماهانه دو هزار و ۱۶۰ مگاوات ظرفیت برای تولید برق وجود دارد.

کارخانه زباله سوز تولیدبرق آرادکوه

در این نیروگاه شهرداری تهران ، روزانه ۷۲ مگاوات و ماهانه دو هزار و ۱۶۰ مگاوات ظرفیت برای تولید برق وجود دارد.