رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کرباسچی هیچ انسان منصفی با شهدا مخالفت نمی‌کند

کرباسچی: هیچ انسان منصفی با شهدا مخالفت نمی‌کند/ در دوره هاشمی هم با لبخند منافع ملی‌مان را تامین کردیم

کرباسچی:
هیچ انسان منصفی با شهدا مخالفت نمی‌کند/ در دوره هاشمی هم با لبخند منافع ملی‌مان را تامین کردیم