رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خط ۵ متروی تهران (صادقیه – گلشهر) تا پایان شهریور در روزهای جمعه پذیرش مسافر ندارد

خط ۵ متروی تهران (صادقیه – گلشهر) به دلیل عملیات بهسازی، تا پایان شهریور در روزهای جمعه پذیرش مسافر ندارد این خط فقط در روزهای ۲۲ و ۲۹ اردیبهشت پذیرش مسافر خواهد داشت

خط ۵ متروی تهران (صادقیه – گلشهر) به دلیل عملیات بهسازی، تا پایان شهریور در روزهای جمعه پذیرش مسافر ندارد
این خط فقط در روزهای ۲۲ و ۲۹ اردیبهشت پذیرش مسافر خواهد داشت