رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چرا شایعه انصراف قالیباف منتشر می‌شود؟

چرا شایعه انصراف قالیباف منتشر می‌شود؟ خبرگزاری مهر مدعی است: در نظرسنجی‌های اخیر مشخص شده دوگانه قالیباف و روحانی از موفقیت قالیباف حکایت دارد. به همین دلیل خط شایعه انصراف قالیباف پخش شده است

چرا شایعه انصراف قالیباف منتشر می‌شود؟

خبرگزاری مهر مدعی است: در نظرسنجی‌های اخیر مشخص شده دوگانه قالیباف و روحانی از موفقیت قالیباف حکایت دارد. به همین دلیل خط شایعه انصراف قالیباف پخش شده است