رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امانوئل ژان ميشل فردريک مکرون به عنوان هشتمین و در عين حال جوان ترين رئیس جمهوری فرانسه در نظام «جمهوری پنجم» سوگند ياد کرد

امانوئل ژان ميشل فردريک مکرون به عنوان هشتمین و در عين حال جوان ترين رئیس جمهوری فرانسه در نظام «جمهوری پنجم» سوگند ياد کرد

امانوئل ژان ميشل فردريک مکرون به عنوان هشتمین و در عين حال جوان ترين رئیس جمهوری فرانسه در نظام «جمهوری پنجم» سوگند ياد کرد