رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مهسا افسانه كاراته کای ايران كه در دور دوم رقابت های كاتای انفرادی برنزی شد

مهسا افسانه كاراته کای ايران كه در دور دوم رقابت های كاتای انفرادی بازی را به حريفی از مصر واگذار كرده بود در رده بندی با پيروزی برابر نماينده مالزيایی برنزی شد

مهسا افسانه كاراته کای ايران كه در دور دوم رقابت های كاتای انفرادی بازی را به حريفی از مصر واگذار كرده بود در رده بندی با پيروزی برابر نماينده مالزيایی برنزی شد


جدیدترین خبرها