رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معاون اول قوه قضائیه: برای جلب بعضی از آراء نیاز دارند حرف‌های خلاف وغیر واقعی بزنند

ویدیو/ معاون اول قوه قضائیه: برای جلب بعضی از آراء نیاز دارند حرف‌های خلاف وغیر واقعی بزنند تا بتوانند رأی برخی از افراد خاص را جمع کنند

ویدیو/

معاون اول قوه قضائیه: برای جلب بعضی از آراء نیاز دارند حرف‌های خلاف وغیر واقعی بزنند تا بتوانند رأی برخی از افراد خاص را جمع کنند