رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مراسم تحويل ٤ فروند هواپيماي ATR72 به ایران با حضور فرهاد پرورش

تصویر: مراسم تحويل ٤ فروند هواپيماي ATR72 به ایران با حضور فرهاد پرورش، مدیرعامل هما در تولوز فرانسه

تصویر: مراسم تحويل ٤ فروند هواپيماي ATR72 به ایران با حضور فرهاد پرورش، مدیرعامل هما در تولوز فرانسه