رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شیلا خداداد با انتشار این عکس حمایت خود از دکتر حسن روحانی را اعلام کرد

شیلا خداداد با انتشار این عکس حمایت خود از دکتر حسن روحانی را اعلام کرد

شیلا خداداد با انتشار این عکس حمایت خود از دکتر حسن روحانی را اعلام کرد