رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده، محبوبیت ویندوز ایکس پی به حدی است که باید آن را سومین سیستم عامل کامپیوتری محبوب در سراسر جهان دانست

بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده، محبوبیت ویندوز ایکس پی به حدی است که باید آن را سومین سیستم عامل کامپیوتری محبوب در سراسر جهان دانست. سهم ویندوز ایکس پی اکنون حدود۷.۰۴ درصد است

بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده، محبوبیت ویندوز ایکس پی به حدی است که باید آن را سومین سیستم عامل کامپیوتری محبوب در سراسر جهان دانست. سهم ویندوز ایکس پی اکنون حدود۷.۰۴ درصد است