رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قیمت جهانی ارز های دیجیتال اصلی – امروز پنجشنبه ۱۰:۱۹ ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ به شرح زیر است

قیمت جهانی ارز های دیجیتال اصلی – امروز پنجشنبه ۱۰:۱۹ ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ به شرح زیر است: بیت کوین: ۶۸۳۹۰۱۶.۷۶۵ تومان، معادل ۱۸۰۷.۵۹ دلار اتریوم: ۳۴۸۰۵۹.۲۹۹ تومان، معادل ۹۱.۹۹۴ دلار اتریوم کلاسیک: ۲۴۶۰۱.۶۷۹۰۶ تومان، معادل ۶.۵۰۲۳۶ دلار مونرو: ۱۰۴۰۲۵.۴۴۰۷۵ تومان، معادل ۲۷.۴۹۴۵ دلار ریپل: ۱۳۴۵.۷۴۵۵۴۸ تومان، معادل ۰.۳۵۵۶۸۸ دلار زی کش: ۳۴۸۹۲۷.۶۱۲۲۵ تومان، معادل ۹۲.۲۲۳۵ دلار نرخ […]

قیمت جهانی ارز های دیجیتال اصلی – امروز پنجشنبه ۱۰:۱۹ ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ به شرح زیر است:

بیت کوین: ۶۸۳۹۰۱۶.۷۶۵ تومان، معادل ۱۸۰۷.۵۹ دلار

اتریوم: ۳۴۸۰۵۹.۲۹۹ تومان، معادل ۹۱.۹۹۴ دلار

اتریوم کلاسیک: ۲۴۶۰۱.۶۷۹۰۶ تومان، معادل ۶.۵۰۲۳۶ دلار

مونرو: ۱۰۴۰۲۵.۴۴۰۷۵ تومان، معادل ۲۷.۴۹۴۵ دلار

ریپل: ۱۳۴۵.۷۴۵۵۴۸ تومان، معادل ۰.۳۵۵۶۸۸ دلار

زی کش: ۳۴۸۹۲۷.۶۱۲۲۵ تومان، معادل ۹۲.۲۲۳۵ دلار

نرخ های فوق بر پایه دلار با نرخ ۳۷۸۳.۵ تومان محاسبه شده است