رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


در نسخه ۴ تلگرام، شما میتونین ویدیو مسیج بفرستین، یه چیزی شبیه وویس مسیج

در نسخه ۴ تلگرام، شما میتونین ویدیو مسیج بفرستین، یه چیزی شبیه وویس مسیج ولی به صورت ویدیویی. برای اینکار فقط کافیه انگشتتون رو چند ثانیه روی دوربین سمت راست نگه دارین

در نسخه ۴ تلگرام، شما میتونین ویدیو مسیج بفرستین، یه چیزی شبیه وویس مسیج ولی به صورت ویدیویی. برای اینکار فقط کافیه انگشتتون رو چند ثانیه روی دوربین سمت راست نگه دارین