رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«سرّدلبران» از گردونه ماه رمضان خارج شد

«سرّدلبران» از گردونه ماه رمضان خارج شد سریال «سرّدلبران»به کارگردانی محمدحسین لطیفی وتهيه كنندگى محمدرضاشفيعى به دلیل تمام نشدن تصویربرداری از گردونه نمایش درماه رمضان حذف شد

«سرّدلبران» از گردونه ماه رمضان خارج شد

سریال «سرّدلبران»به کارگردانی محمدحسین لطیفی وتهيه كنندگى محمدرضاشفيعى به دلیل تمام نشدن تصویربرداری از گردونه نمایش درماه رمضان حذف شد