رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کیک پروژه «کوروش بزرگ» بریده شد

ویدیو: کیک پروژه «کوروش بزرگ» بریده شد/ دقایقی قبل با حضور هنرمندان و اهالی فرهنگ ضمن رونمایی از کتاب «کوروش بزرگ» آغاز پیش تولید این پروژه سینمایی به یاد علی معلم اعلام شد

ویدیو: کیک پروژه «کوروش بزرگ» بریده شد/ دقایقی قبل با حضور هنرمندان و اهالی فرهنگ ضمن رونمایی از کتاب «کوروش بزرگ» آغاز پیش تولید این پروژه سینمایی به یاد علی معلم اعلام شد