رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سطح پایین آهن دربدن

اگر دست ها وپاهای شما همواره سردهستند ممکن است با مشکل سطح پایین آهن دربدنتان مواجه باشید گوشت قرمز،ماهی ، تخم مرغ ،سبزیجات برگدار ، غلات ،شیرو مکمل‌ های آهن استفاده کنید

اگر دست ها وپاهای شما همواره سردهستند ممکن است با مشکل سطح پایین آهن دربدنتان مواجه باشید

گوشت قرمز،ماهی ، تخم مرغ ،سبزیجات برگدار ، غلات ،شیرو مکمل‌ های آهن استفاده کنید