رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترامپ در کنفرانس خبری در اسرائیل:

ترامپ در کنفرانس خبری در اسرائیل: ایران تهدیدی برای منطقه و عاملی برای رنج و عذاب است/ رهبران کشورهای عربی برای مبارزه با تروریسم به من قول همکاری دادند. باید ارزش کارهایی را که پیش از این ناممکن بود وحالا انجام آن میسر شده را بدانیم؛ اقداماتی از قبیل شکست دادن شیطان تروریسم و مقابله […]

ترامپ در کنفرانس خبری در اسرائیل:

ایران تهدیدی برای منطقه و عاملی برای رنج و عذاب است/ رهبران کشورهای عربی برای مبارزه با تروریسم به من قول همکاری دادند.

باید ارزش کارهایی را که پیش از این ناممکن بود وحالا انجام آن میسر شده را بدانیم؛ اقداماتی از قبیل شکست دادن شیطان تروریسم و مقابله با تهدید ایران، ایران تهدید است برای منطقه و عاملی است برای رنج و عذاب.

در عربستان سعودی با بسیاری از رهبران کشورهای عرب و اسلامی دیدار کردم؛ آنها با ما نگرانی مشترکی دارند در خصوص داعش و جاه‌طلبی‌های رو به فزونی ایران و افراطی گرایی.

رهبران کشورهای عربی و اسلامی به من قول دادند که برای مبارزه با تروریسم و ایدئولوژی نفرت‌انگیز پشت آن، همکاری کنند.