رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تکذیب خبر درگذشت جمشيد مشايخى

در پى شايعه درگذشت جمشيد مشايخى كه چند ساعتى است كه در فضاى مجازى پيچيده است مهرداد خضرائى وكيل جمشيد مشايخى گفت: استاد مشايخى حالش خوب و صحيح و سلامت است

در پى شايعه درگذشت جمشيد مشايخى كه چند ساعتى است كه در فضاى مجازى پيچيده است مهرداد خضرائى وكيل جمشيد مشايخى گفت: استاد مشايخى حالش خوب و صحيح و سلامت است


جدیدترین خبرها