رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


این فرد به نمایندگی از داعش مسئولیت انفجار امروز در منچستر را به عهده گرفته و انگلستان را به حملات بیشتر تهدید کرده

این فرد به نمایندگی از داعش مسئولیت انفجار امروز در منچستر را به عهده گرفته و انگلستان را به حملات بیشتر تهدید کرده پس از این حادهه تروریستی، حملات به اسلام و مسلمانان در شبکه های مجازی افزایش یافته

این فرد به نمایندگی از داعش مسئولیت انفجار امروز در منچستر را به عهده گرفته و انگلستان را به حملات بیشتر تهدید کرده

پس از این حادهه تروریستی، حملات به اسلام و مسلمانان در شبکه های مجازی افزایش یافته


جدیدترین خبرها