رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دختر ۱۴ ساله ایزدی، که اخیرا توسط ارتش عراق در غرب موصل آزاد شده

این دختر ۱۴ ساله ایزدی، که اخیرا توسط ارتش عراق در غرب موصل آزاد شده، در ابتدا به عنوان هدیه به رهبر داعش داده بودند و سپس به قیمت ۵هزار دلار فروخته شده بود!

این دختر ۱۴ ساله ایزدی، که اخیرا توسط ارتش عراق در غرب موصل آزاد شده، در ابتدا به عنوان هدیه به رهبر داعش داده بودند و سپس به قیمت ۵هزار دلار فروخته شده بود!