رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فوری/ شماری از اعضای گروه تروریستی «مائوته» با در دست داشتن پرچم داعش، وارد شهر «مراوی» فیلیپین شده‌اند

فوری/ شماری از اعضای گروه تروریستی «مائوته» با در دست داشتن پرچم داعش، وارد شهر «مراوی» فیلیپین شده‌اند

فوری/ شماری از اعضای گروه تروریستی «مائوته» با در دست داشتن پرچم داعش، وارد شهر «مراوی» فیلیپین شده‌اند