رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گرد و غبار شعاع دید در آبادان و خرمشهر را به ۴۰۰ متر کاهش داد

گرد و غبار شعاع دید در آبادان و خرمشهر را به ۴۰۰ متر کاهش داد

گرد و غبار شعاع دید در آبادان و خرمشهر را به ۴۰۰ متر کاهش داد