رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آیت‌الله جنتی: سلامت انتخابات را تایید می‌کنم

آیت‌الله جنتی: سلامت انتخابات را تایید می‌کنم که خیلی خوب بود اما تخلفات بسیاری هم شد که بخشی از آن متوجه مسئولان بود که تخلفات بسیاری کردند

آیت‌الله جنتی: سلامت انتخابات را تایید می‌کنم که خیلی خوب بود اما تخلفات بسیاری هم شد که بخشی از آن متوجه مسئولان بود که تخلفات بسیاری کردند