رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش دمای هوا در هند به ۵۰ درجه /بیش از ۲۰۰ نفر جان باختند

افزایش دمای هوا در هند به ۵۰ درجه /بیش از ۲۰۰ نفر جان باختند

افزایش دمای هوا در هند به ۵۰ درجه /بیش از ۲۰۰ نفر جان باختند