رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عراق درخواست تبعید «آیت‌الله عیسی قاسم» به نجف را رد کرد.

عراق درخواست تبعید «آیت‌الله عیسی قاسم» به نجف را رد کرد.

عراق درخواست تبعید «آیت‌الله عیسی قاسم» به نجف را رد کرد.