رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محمد جواد لاریجانی: «ربنای شجریان خلاف موازین شرعی تلاوت است»

محمد جواد لاریجانی درباره پخش ربنای شجریان گفت:”در تلاوت مذکور توجه به آیت تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و این امر خلاف موازین شرعی تلاوت است.”

محمد جواد لاریجانی درباره پخش ربنای شجریان گفت:”در تلاوت مذکور توجه به آیت تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و این امر خلاف موازین شرعی تلاوت است.”