رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصاویر: تلف شدن ۹۰۰ مرغ بر اثر گرما در سرباز

تصاویر: تلف شدن ۹۰۰ مرغ بر اثر گرما در سرباز! این مرغ‌ها با کامیون از کرمان به راسک مرکز شهرستان سرباز در حال انتقال بودند که تلف شدند گرمای راسک (در سیستان و بلوچستان) امروز تا ۵۲ درجه رسیده بود

تصاویر: تلف شدن ۹۰۰ مرغ بر اثر گرما در سرباز!

این مرغ‌ها با کامیون از کرمان به راسک مرکز شهرستان سرباز در حال انتقال بودند که تلف شدند

گرمای راسک (در سیستان و بلوچستان) امروز تا ۵۲ درجه رسیده بود