رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آژانس اطلاعات مکانی آمریکا برای جاسوسی از ایران به موسسه «پلنت لب» سفارش داده است تا عکس‌های ماهواره‌ای از ایران بگیرد

روزنامه روسی گازتا مدعی شد: آژانس اطلاعات مکانی آمریکا برای جاسوسی از ایران به موسسه «پلنت لب» سفارش داده است تا عکس‌های ماهواره‌ای از ایران بگیرد

روزنامه روسی گازتا مدعی شد:

آژانس اطلاعات مکانی آمریکا برای جاسوسی از ایران به موسسه «پلنت لب» سفارش داده است تا عکس‌های ماهواره‌ای از ایران بگیرد