رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصاویر: وزیر بهداشت دیشب از بیمارستان های رسول اکرم(ص)، شریعتی و امام خمینی بصورت سر زده بازدید کرد

تصاویر: وزیر بهداشت دیشب از بیمارستان های رسول اکرم(ص)، شریعتی و امام خمینی بصورت سر زده  بازدید کرد

تصاویر: وزیر بهداشت دیشب از بیمارستان های رسول اکرم(ص)، شریعتی و امام خمینی بصورت سر زده  بازدید کرد